De politiek en de Marokkaanse kiezer

Vrijdag 24-02-2006 De door het Platform Marokkaanse jongeren georganiseerde bijeenkomst in kanaleneiland met als thema:
Hoe serieus neemt de politek de Marokkaanse kiezers, was een groot succes.

Uit de grote opkomst van vooral jonge Marokkanen werd duidelijk dat er een grote belangstelling voor dit debat was.

PMJU organiseerde deze bijeenkomst in samenwerking met de ISKB, st. Etnopanel, jongeren voor jongeren en smt.

Wieger Rozema van de ISKB zat het debat voor. Alle politieke partijen uit Utrecht waren uitgenodigd en Leefbaar Utrecht, PvdA, Luis inde Pels, CDA, Groen Links, VVD en D’66 waren beurtelings panelleden bij de verschillende besproken themas:

werkgelegenheid, onderwijs, welzijnswerk, motivatie voor het verkiesbaar stellen van allochtonen.

Het publiek stelde kritische vragen over de afgelopen regeer periode, maar tegelijkertijd werd er gezamenlijk over de toekomst nagedacht.
Duidelijk werd wel dat veruit de meeste aanwezige politieke partijen niet goed weten wat er speelt onder de Utrechtse Marokkaanse kiezers.
Van het debat wordt een verslag gemaakt met daarin de stellingen en de reacties daarop, binnenkort zal dit verslag op deze website en op de website van www.pmju.org verschijnen.

Voor meer informatie:

Nathan Rozema
n.rozema@labyrinthonderzoek.nl
t 030 2627191

of www.pmju.org

of: download hier de flyer