Debat Onderzoek Senioren Binnenstad

Woensdag 20 juni a.s. om 19:30 is er door de wijkraad Binnenstad een debat georganiseerd over de toekomst van senioren in de Binnenstad. Het debat wordt gehouden in de oude Lutherse kerk in de Hamburgerstraat te Utrecht.

Het debat vindt plaats na aanleiding van het door Onderzoeksbureau Labyrinth uitgevoerde onderzoek onder senioren en toekomstige senioren in de Binnenstad. Labyrinth voerde het onderzoek uit in opdracht van de wijkraad Binnenstad.

Er wonen in tegenstelling tot veel andere wijken steeds meer senioren in de Binnenstad, maar houdt de politiek hier wel genoeg rekening mee? En hoe zit het met de woningcorporaties en andere partijen zoals projectontwikkelaars, zorg instellingen etc. Dit zijn vragen waar het Woensdag avond 20 juni over zal gaan.

Aanwezig zullen zijn: Wethouders Harrie Bosch (Portefeuille: Wonen, Leidsche Rijn, Ruimtelijke ordening, Herstructurering naoorlogse wijken en wijkwethouder Leidsche Rijn) en wijkwethouder Cees van Eijk (Portefeuille: Welzijn (inclusief Wmo), Cultuur, Integratie, Wijkwethouder voor de wijk Binnenstad), diverse woningcorporaties, zorginstellingen, Wijkraad Binnenstad, Senioren actief, wijkbewoners.

VOor meer informatie kunt u contact opnemen met de wijkraad Binnenstad:
www.wijkraadbinnenstad.nl of Onderzoeksbureau Labyrinth:

Onderzoeksbureau Labyrinth
Hoofdkantoor/bezoekadres:
Ondiep Zuidzijde 6
3551 BW UTRECHT
t +31 (0)30 2627191
m +31(0)655864606
www.labyrinthonderzoek.nl/ www.labyrinth.eu

Achtergrond info Binnenstad:

De Utrechtse Binnenstad wordt gekenmerkt door de diversiteit van functies.
Enerzijds is het een gebied waar gewinkeld en gerecreëerd wordt, anderzijds is het
een gebied dat huisvesting biedt aan ongeveer 10.000 huishoudens en 15.000 inwoners. In het gebied zijn ongeveer 3000 huishoudens woonachtig waarvan het
hoofd van het huishouden 50 jaar is of ouder. Het aantal 55-plussers in de
Utrechtse Binnenstad zal tot 2020 stijgen. Door de geplande nieuwbouw in de
Utrechtse Binnenstad en elders in Utrecht, zal het aandeel 55-plussers in de nabije
toekomst (tot 2020) ongeveer gelijk blijven. Dit terwijl het aandeel
55-plussers in de rest van de stad Utrecht in deze periode afneemt.