Debat Senioren Binnenstad groot succes

De wijkraad Binnenstad heeft 20 juni 2007 een debat georganiseerd over de toekomst van senioren in de Utrechtse Binnenstad. Er werden diverse ideëen aangedragen waarmee senioren ook in de toekomst in de Binnenstad kunnen blijven wonen. Bovendien hebben de politiek en de diverse partijen op het gebied van wonen en zorg een aanzet gegeven voor samenwerking op dit gebied.

In de oude Lutherse kerk in de Hamburgerstraat te Utrecht zijn de resultaten van het onderzoek van Labyrinth onder (toekomstige) senioren in de Binnenstad aangeboden aan het gemeentebestuur:
Wethouders Harrie Bosch (Portefeuille: Wonen, Leidsche Rijn, Ruimtelijke ordening, Herstructurering naoorlogse wijken en wijkwethouder Leidsche Rijn) en wijkwethouder Cees van Eijk (Portefeuille naast de wijk Binnenstad: Welzijn (inclusief Wmo), Cultuur en Integratie)

Daarnaast is er een levendige discussie gevoerd over de mogelijkheden op het gebied van wonen, zorg en welzijn voor senioren in de Binnenstad. Aan de hand van een aantal stellingen hebben wethouders, wijkbewoners, raadsleden als professionals van diverse woningcorporaties, zorginstellingen, Wijkraad Binnenstad, Senioren actief en andere betrokkenen samen gedebatteerd over de toekomst van senioren in de Binnenstad.

Een verslag van de debatavond zal op korte termijn geplaatst worden op de
website van de wijkraad.
 

Voor meer informatie: populaire versie van de rapportage