Decentralisatie Jeugdzorg: focusgroep evaluatieonderzoek

Labyrinth Onderzoek & Advies heeft een focusgroep georganiseerd voor haar onderzoek naar Verbindingsteams in de Jeugdzorg.

De zorg verandert: de jeugdzorg decentraliseert en vanuit de samenleving wordt meer en meer een beroep gedaan op informele ondersteuning. De veranderingen in de jeugdzorg zijn aanleiding voor zorginstellingen Altrecht, Reinaerde, Youké, Amerpoort en Jellinek Gooi & Vechtstreek om het eigen netwerk van hun cliënten meer te betrekken in de zorg.

Labyrinth onderzoekt voor deze samenwerkende zorginstellingen wat de effectiviteit is van hun nieuwe werkwijze. Om een volledig beeld te krijgen, nemen onderzoekers van Labyrinth op verschillende meetmomenten interviews af met álle stakeholders: de persoon uit het netwerk van de jongere (Jullie Ingebracht Mentor: JIM), de hulpverleners, ouders van de jongere en natuurlijk de jongere zelf.

Focusgroep
Deze maand organiseerde Labyrinth een focusgroep met de JIMs. Doel van deze avond was tweeledig: aan de ene kant het verzamelen van onderzoeksresultaten en aan de andere kant was het voor de JIMs de kans om ervaringen met elkaar uit te wisselen en om – na de focusgroep –direct met leden van het Verbindingsteam in gesprek te gaan. Dit hebben zij als zeer prettig en nuttig ervaren.