Eindresultaten Digitaal Gezond Kanaleneiland

Afbeelding bij Eindresultaten Digitaal Gezond Kanaleneiland

Maken digitale tools en platforms de taken van mantelzorgers makkelijker? En vinden mantelzorgers het fijn om deze tools en platforms te gebruiken? Labyrinth ging eind 2020 hierover in gesprek met mantelzorgers in de Utrechtse wijk Kanaleneiland. De resultaten van het onderzoek Digitaal Gezond Kanaleneiland zijn nu bekend.

Testen van digitale platforms en tools

Voor het project Digitaal Gezond Kanaleneiland heeft Labyrinth eind 2020 gesproken met verschillende mantelzorgers in de wijk Kanaleneiland. De mantelzorgers hadden verschillende achtergronden en leeftijden. Zo zorgden sommige mantelzorgers voor hun ouders. Anderen zorgden voor een kind of een buurman/buurvrouw.

De mantelzorgers kregen allemaal twee digitale tool of platforms om uit te proberen. Labyrinth vroeg vervolgens hoe ze dit ervaarden. Ook keken we of het hen hielp om hun zorgtaken makkelijker te maken.

Sommige geteste platforms of tools bevatten medische gegevens. Andere waren gericht op de communicatie tussen de mantelzorger en verschillende zorgverleners. Ook waren er tools die zich richten op het verstrekken van informatie. Er zaten ook zelfhulp tools bij.

Eerst hebben de mantelzorgers de tools en platforms individueel getest. Daarna hebben ze hun ervaringen ook online gedeeld met elkaar en met Labyrinth.

De potentie van digitale platforms en tools

Het meest succesvol waren de platforms en tools waar de mantelzorgers patiëntgegevens konden inzien. Net als de tools waarmee ze zorg met verschillende zorgverleners konden afstemmen. Hiermee konden zij hun zorg efficiënt regelen. Dit was een uitkomst in hun vaak drukke leven. Ook gaf het de mantelzorgers meer regie. Ze konden zelf initiatief nemen. Of bepaalde informatie nog even controleren.

De platforms en tools gericht op het verstrekken van algemene informatie waren niet voor iedereen nuttig. Sommige mantelzorgers gaven al lange tijd mantelzorg. Zij hadden minder behoefte aan informatie. Deze platforms en tools zijn daarom vooral nuttig voor minder ervaren mantelzorgers. Het is fijn als deze platforms en tools gemakkelijk te vinden zijn binnen een breder platform. Bijvoorbeeld een platform waar ook patiëntgegevens te vinden zijn.

Wijkcoöperatie Kanaleneiland heeft onderzocht dat er relatief veel mensen in Kanaleineiland wonen met een achterstand in digitalisering. De mantelzorgers die meededen aan dit onderzoek waren vaak wel digitaal vaardig. Vaak zorgden zij voor iemand met een taalachterstand en minder digitale vaardigheden. Deze mantelzorgers kunnen dus een belangrijke brugfunctie vervullen.

En nu verder

Naar aanleiding van dit onderzoek wordt er gezocht naar mogelijkheden om nuttige digitale tools actief aan te bieden. Huisartsen uit de wijk kunnen mantelzorgers verwijzen naar digi-wijkcoaches. Deze coaches kunnen hen helpen om gebruik te maken van het patiënten portaal Mijngezondheid.net.

Het project digi-wijkcoaches is een initiatief van de ICT- & Schaakschool in samenwerking met huisartsen, Wijksupport en Wijkcoöperatie. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door Ondernemersfonds, GGD en de gemeente.

Verder willen verschillende organisaties een breder platform oprichten rond gezondheid en welzijn in de wijk. Dit platform moet ‘alles onder 1 dak’ bieden. Bijvoorbeeld persoonlijke gegevens achter de toegangsdeur van DigiD. Maar ook het zorgaanbod van de gemeente en welzijnsorganisaties.