Draagvlakmeting: 100% respons

Labyrinth heeft 100% respons behaald in een voor woningcorporatie Mitros uitgevoerde draagvlakmeting in de Utrechtse Fruitbuurt.

Mitros en Labyrinth Onderzoek & Advies hebben bij de start van de draagvlakmeting gezamenlijk een startevenement georganiseerd in de buurt. Tijdens dit startevenement werd verteld wat de plannen precies inhouden, hoe de draagvlakmeting in zijn werk gaat, konden de bewoners kennis maken met de betrokken partijen, hun informatiepakket ophalen en eventueel vragen stellen. Vervolgens zijn de interviewers van Labyrinth de wijk ingetrokken om middels face-to-facegesprekken de draagvlakmeting uit te voeren. Labyrinth heeft met haar veldwerk een responspercentage van 100% bereikt: bij alle adressen is de draagvlakmeting afgenomen.

Labyrinth en draagvlakmetingen
Labyrinth is dit jaar buitengewoon actief met het uitvoeren van draagvlakmetingen voor woningcorporaties. Zo vraagden wij recent de mening van bewoners van drie Utrechtse wijken (waaronder de Fruitbuurt) en zijn wij momenteel bezig met een draagvlakmeting in Amsterdam West.