duurzaam en inclusief bouwen, bestuurdersconferentie

Nathan

Nathan Rozema van Labyrinth onderzoek & advies is spreker op de bestuurdersconferentie over DUURZAAM en INCLUSIEF BOUWEN

‘Duurzaam en inclusief bouwen – een aanpak die niet/wel van wijken weet’
Antropia, Cultuur- en Congrescentrum
Hoofdstraat 8
3972 LA Driebergen
13.00-16.30 uur

In hoeverre zijn maatschappelijke ontwikkelingen als actief burgerschap, participatie, integratie, zorgverbreding en aandacht voor wijkeconomie een integraal onderdeel van de plannen voor de bouw en inrichting van wijken? Dat zijn centrale vragen van de conferentie ‘Duurzaam en inclusief bouwen’. Samen met prominente bestuurders wisselen we van gedachten over duurzaam en geïntegreerd op-bouwen van een wijk en werken we aan een visie op de wijk van morgen.

Programma

13.00 Inloop met koffie
13.30 Opening door de voorzitter Bestuursvoorzitter De Alliantie Jim Schuyt .
13.40 Martin Liebregts, directeur Bouwhulp Eindhoven: ‘Duurzaam gebouwd’
14.00 Nathan Rozema, directeur Labyrinth Onderzoeksbureau
14.20 Wiepke van Erp Taalman Kip, Directeur Companen Arnhem: ‘Samenleving organisatie en vastgoed’
14.40 In gesprek met de sprekers

15.00 Koffie

15.15 Bestuurders Lounge. Samen komen tot een integrale visie op bouwen waarin alle aspecten van: ‘de wijk van de toekomst’ met als meest belangrijke ingrediënten: duurzaam bouwen, levensbestendig wonen, samenleven in diversiteit.
16.15 De integrale verbinding door Jim Schuyt.
16.30 Afsluiting met een borrel.

De conferentie wordt georganiseerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken,  Alleato: www.alleato.nl.   en FORUM (mede-organisator)