Duurzamer wonen in uw eigen wijk (Utrecht Noordoost): bijeenkomst 1 juni 2010

 

Als u in deze wijk woont, hoopt de wijkraad u hier van harte te ontmoeten! U mag uiteraard ook familie, buren of vrienden uit de wijk meebrengen. Deze bijeenkomst vindt plaats in het kader van de wijkraadpleging 2010, met als thema Duurzaam Wonen. Bezoek daarom ook eens de website die de wijkraad in samenwerking met Labyrinth heeft gemaakt:

www.wijkraadnoordoost.nl/duurzaamwijkhuis

 

Tijdens de bijeenkomst op 1 juni gaat de wijkraad in gesprek met bewoners over de mogelijkheden en initiatieven tot duurzaam wonen in de wijk. Ook komt aan de orde wat er precies nodig is om dit te ondersteunen en te realiseren. Wat kan de gemeente bijvoorbeeld doen? Tot slot worden de interessante uitkomsten gepresenteerd van een peiling over duurzaam wonen onder bewoners.

De wijkraadpleging en deze bijeenkomst zijn een initiatief van wijkraad Noordoost en worden mede uitgevoerd door Labyrinth Onderzoek & Advies. Voor vragen kunt u contact opnemen met d.vanderveen@labyrinthonderzoek.nl 

 

Geef uw energietip en win een gratis energiecheck in uw eigen woning!

Hiervoor komt de firma Kies Groen Licht bij u aan huis en brengt het volgende in kaart: 

1.       Maatregelen om energie te besparen

2.       Maatregelen om duurzaam te verwarmen

3.       Maatregelen om zelf energie op te wekken

4.       De bruto en netto investering, de besparing en de terugverdientijd

 

De waarde van dit plan van aanpak is € 495,- (waarvan € 200,- subsidie). Mail uw energietip naar info@wijkraadnoordoost.nl en de beste tip wordt beloond! De prijsuitreiking zal zijn tijdens de wijkraadplegingbijeenkomst op 1 juni. Zorg dat u erbij bent!

Bezoek ook eens onze website over duurzaam wonen met onder meer interessante energietips en reacties van wijkbewoners: www.wijkraadnoordoost.nl/duurzaamwijkhuis