Enquête CAO Bloemisten voor Alternatief Voor Vakbond

Alternatief Voor Vakbond (AVV) en de Vereniging Bloemisten Werknemers (VBW) hebben een nieuw onderhandelaarsakkoord opgesteld dat de inmiddels oude CAO uit 2012 voor de bloemistenbranche moet vervangen. Labyrinth voert op dit moment in opdracht van beide partijen een telefonische enquête uit onder enkele honderden medewerkers in de branche om te bepalen in hoeverre het nieuwe akkoord wordt gesteund door hen.