Enquête CAO ZKN voor Alternatief Voor Vakbond

Alternatief Voor Vakbond (AVV) heeft namens de werknemers in de branche zelfstandige klinieken de onderhandelingen gevoerd over een nieuw CAO-akkoord. Om het draagvlak voor dit akkoord onder werknemers in de branche te meten heeft AVV Labyrinth gevraagd een online vragenlijst te programmeren die vervolgens is uitgezet onder werknemers in de branche. Labyrinth haalde niet alleen een voor of tegen op onder de respondenten maar verzamelde ook aanvullingen en ideeën waar het AVV bij toekomstige onderhandelingen verder mee aan de slag kan.

Zie ook de site van AVV: http://www.avv.nu/nieuws/91/.htm.