Etnomarketing

Het aantal allochtone Nederlanders groeit gestaag. Het winkelend publiek en zijn behoeften veranderen dus. Heeft het zin om als moderetailer behalve bij Kerstmis ook stil te staan bij een islamitische traditie als het Suikerfeest? Heeft etnomarketing de toekomst? Onze directeur Nathan Rozema werd geïnterviewd door kindermodevakblad Bengels: