EUR Bridge Survey

Afbeelding bij EUR Bridge Survey

Labyrinth Onderzoek en Advies rondde dit najaar de eerste fase van het veldwerk af voor de EUR Bridge Survey. In opdracht van Stichting de Verre Bergen zorgt Labyrinth voor het verzamelen van kwantitatieve data onder statushouders in Rotterdam. Door de Erasmus Universiteit wordt het hele onderzoek overzien en de data geanalyseerd.

Labyrinth zette eerst een online vragenlijst uit. Hierna gingen interviewers van het Etnoteam van Labyrinth bij mensen thuis langs om de vragenlijst af te nemen. In totaal is de vragenlijst bij ruim 800 statushouders uit verschillende landen van herkomst afgenomen. Het grootste deel van de respondenten is afkomstig uit Syrië en Eritrea.

Het onderzoek richt zich op statushouders in Rotterdam die zich sinds 2016 in de stad hebben gevestigd. Een deel van de respondenten volgt een integratietraject via het programma Stichting Nieuw Thuis Rotterdam. Een ander deel volgt een traject vanuit de gemeente. Het doel van het onderzoek is om te kijken hoe het met de groep nieuwe statushouders gaat en de effecten van verschillende integratietrajecten te meten.

Vervolg

Het onderzoek is meerjarig, om zo de ontwikkelingen van de groep als het bijvoorbeeld gaat om wonen, opleiding, werk en sociale contacten goed in kaart te kunnen brengen. Begin dit jaar gaat Labyrinth opnieuw het veld in, om interviews af te nemen bij een nieuwe groep statushouders van onder andere Syrische en Eritrese herkomst.