Evaluatieonderzoek Jeugdzorg: Verbindingsteams

Labyrinth heeft deze maand de rapportage van haar onderzoek naar een vernieuwende werkwijze in de jeugdzorg opgeleverd. Labyrinth Onderzoek & Advies onderzoekt voor zes samenwerkende zorginstellingen wat de effectiviteit is van hun nieuwe werkwijze met Verbindingsteams waarbij ze het netwerk van hun cliënten directer betrekken in hun zorgaanbod. Het rapport is hieronder te lezen.