expertmeeting diversiteit in wonen

Datum: Utrecht, 17 mei 2011 Tijdstip: 12.15 ‐ 17.00 uur
Locatie: Centrum voor Maatschappelijke ontwikkeling Alleato, Bemuurde Weerd wz 4, Utrecht.  Download flyer

Georganiseerd door CMO Utrecht (Alleato), CMO Flevoland, FORUM en mede mogelijk gemaakt door Rijksoverheid.

Labyrinth is dagvoorzitter en heeft meegeholpen aan het tot stand brengen van het programma.

“Bij diversiteit in wonen gaat het niet om bouwen voor ‘ allochtonen’ of ‘multicultureel bouwen’, maar om een diepere laag: het creëren van de sfeer van een wereldstad, waar mensen ontspannen en onbevangen kunnen wonen en samenleven: open en uitnodigend.

Er is behoefte aan nieuwe woonsferen, waartoe mensen die openstaan voor buren van verschillende komaf, zich door bepaalde overeenkomstige waarden aangetrokken voelen” (citaat van Martien Kromwijk in het rapport “Diversiteit in Wonen”)

 

Kansen voor zelfredzame buurten en succesvolle initiatieven van bewonersparticipatie zijn er genoeg, maar worden niet als kans(en) benut en ingezet. Goede praktijkvoor‐beelden willen wij graag met u delen. Daarnaast willen wij samen met u inzoomen op knelpunten die u tegenkomt. Hoe kunt u burgers betrekken bij het inrichten van hun eigen woonomgeving? Wat zijn belemmeringen en/of knelpunten en hoe kunnen deze worden omgezet in mogelijkheden?

 

Programma

12.15 ‐ 13.00 uur Inloop en lunch

13.00 ‐ 13..05 uur Opening door dagvoorzitter Nathan Rozema, directeur van onderzoeksbureau Labyrinth

13.05‐ 13.15 uur Inleiding door FORUM: aanleiding onderzoek

‘ Diversiteit in Wonen’ en een historische weerga‐ve, door Rein Sohilait, senior onderzoeker/adviseur

13.15‐ 13.30 uur ‘Diversiteit in Wonen’ , een vergelijking van verschillende nieuwbouwprojecten,

door Nathan Rozema

13.30‐ 13.45 uur Inventarisatie praktijkvoorbeelden deelnemers

13.45 ‐ 14.15 uur Praktijkvoorbeeld 1

door Lex Burgersdijk, initiatiefnemer van thematische wooninitiatieven in Almere

14:30 – 15:00 uur Praktijkvoorbeeld 2

door Manon Pattynama, directeur PAArchitectuurbureau

15:00 – 15:45 Rondetafelgesprek

15.45 ‐ 16.00 uur Slotwoord door vertegenwoordiger van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Directie Wonen, Wijken en Integratie