Focusbijeenkomst over winkels en ondernemerschap in Utrecht West

Voor deze bijeenkomst zijn door de wijkraad ondernemers, ondernemersverenigingen, bewonersverenigingen, sleutelfiguren, projectontwikkelaars, gemeente, etc. uitgenodigd. West is een levendige en dynamische wijk en deze bijeenkomst draagt bij aan een gedragen visie over een wenselijke invulling van winkels en horeca in verschillende winkelgebieden in West. Vier winkelgebieden zullen op deze avond centraal staan: De Kanaalstraat/Damstraat, het toekomstige winkelgebied op de Kop van Lombok/Lombokplein, het Groeneweg-Middenterrein en Oog in Al, met o.m. de Handelstraat en Herderplein. Aan de orde komen vragen als ‘Wat past bij deze wijk?’, ‘Waar is behoefte aan, nu en in de toekomst?’, ‘Waar liggen kansen om de kracht van de winkelgebieden te versterken?’. Er wordt vaak (te) snel gedacht aan standaard ketens, terwijl het maar de vraag is of de wijkbewoner en consument daar op zit te wachten. Op zoek dus naar maatwerk voor deze bijzondere wijk met bijzondere winkelgebieden.

Dinsdag avond 23 kunt u als ondernemer of anderszins betrokkene over dit onderwerp meepraten. In een volgend stadium zullen we alle bewoners van Utrecht West raadplegen, iedereen wordt dus gehoord.

Voor meer informatie over as. dinsdag kunt u contact opnemen met Annette van den Heuvel (t 030 2627191) van Labyrinth. U kunt u ook direct aanmelden o.v.v. uw naam en functie/rol (a.vandenheuvel@labyrinthonderzoek.nl).
Zie voor meer info over wijkraad west: www.wijkraadwest.nl