Hoe verbonden voelen Nederlanders zich met elkaar?

Afbeelding bij Hoe verbonden voelen Nederlanders zich met elkaar?

Hoe denken mensen in Nederland over sociale cohesie? Voelen zij zich verbonden met anderen in hun dorp of stad, of juist niet? Wanneer voelen zij zich onderdeel van de samenleving?

Vijf focusgroepen

In augustus en september 2021 heeft Labyrinth in opdracht van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) vijf focusgroepen over dit thema georganiseerd. De focusgroepen werden verspreid over het land gehouden met steeds verschillen groepen deelnemers. Labyrinth was verantwoordelijk voor de werving van 40 deelnemers (gemiddeld 8 deelnemers per groep) en de praktische organisatie van de bijeenkomsten. De focusgroepen werden geleid door het SCP.

Diverse deelnemers

Om geen eenzijdig beeld te krijgen, werden er zowel respondenten in stedelijke of landelijke gebieden geworven. Twee focusgroepen werden gehouden met bewoners van kleine dorpen in het noorden van het land, en er waren drie focusgroepen waar vooral stadsbewoners aan meededen. Ook verschilden de deelnemers in opleidingsniveau. Er was een speciale focusgroep voor jongeren tot 25 jaar en een groep voor mensen met diverse migratieachtergronden.

Uitkomsten

In de focusgroepen kwamen diverse thema’s aan bod, zoals de invloed van sociale media op sociale cohesie en ervaring met in- en uitsluiting op verschillende niveaus. De uitkomsten van de vijf focusgroepen worden door het SCP gebruikt als voorbereiding op de ontwikkeling van een grootschalige survey, waarin sociale cohesie bevraagd wordt.