Ga mee op excursie naar Schotland

Afbeelding bij Ga mee op excursie naar Schotland

En leer van deze koploper in de community business

Daar waar we in Nederland er al jaren over zelfbeheer praten en discussieren, wordt in Schotland een heel eiland door bewoners aangekocht. LSA, Labyrinth en Geldstromen door de Wijk organiseren samen een inspirerende en misschien zelfs choquerende reis naar dit eiland.

Bewoners en ondernemers kunnen veel meer zelf regelen dan we ons hier in Nederland realiseren. De LSA pleit al lang voor buurtrechten, en heeft ervoor gezorgd dat in Nederland het “Right to Challenge” nu in zwang begint te raken. Deze inspiratie heeft zij gehaald van onze eigenwijze overzeese linker buren. Zj hebben de Localism Act, het Right to Buy, Community Asset Transfer, Communitiy Right to Buy Land, Community Planning Partnership, Participation Requests, Particpation in Public Decision Making, etc. etc.

Dit klinkt voor ons allemaal heel mooi, maar hoe ziet dit er nu in de praktijk uit? Om hier achter te komen nodigen wij u uit om mee te gaan en dit te ervaren. Met als uiteindelijke doel om in Nederland ook echt een stap verder te komen. Niet lullen maar poetsen wordt dan met de inspiratie uit Schotland en de al aanwezige intiatieven die we in Nederland kennen en onderzoeken, daadwerkelijk doorpakken. Deelname is daarom niet vrijblijvend. We willen een mix van professoinals (overheid, ondernemers en bewoners) die al tijdens de reis allianties aangaan vanuit de YES WE CAN gedachte. Deelnemers proberen voorafgaand mandaat en of serieuse intenties van hun bestuur en beslissers te krijgen om daadwerkelijk aan de slag te gaan. Uit de reis zal ook een winnend koppel worden gekozen die het meest praktisch verder gaat.

Geef je nu op door ons een mail te sturen en ervaar hoe Geldstromen door de Wijk daadwerkelijk Geldstromen naar de Wijk en kunnen worden. Kijk voor meer informatie op de site van LSA.