Geldstromen: Kracht, kracht, kracht

Afbeelding bij Geldstromen: Kracht, kracht, kracht

Geldstromen door de Wijk FESTIJN 2017: de kracht van de wijk

Een gevecht midden in een volle arena, daarmee opende het Geldstromen door de Wijk FESTIJN 2017. Hoe kun je je kracht ontwikkelen, inzetten, maar ook beheersen en hoe kun je de kracht van anderen gebruiken?

Angelo Rosalia maakte dat met zijn demonstratie taekwondo meer dan duidelijk aan de 250 deelnemers in de ‘Kuil’ van Krachtstation Kanaleneiland. Wat maakt zijn sportschool Taekrosa zo bijzonder voor Krachtwijk Kanaleneiland, wat maakte hem van boekhouder tot ondernemer? Dat is de kracht van lokaal ondernemerschap. Want daar draaide het om op dit Geldstromen door de Wijk FESTIJN 2017: kracht, kracht, kracht! Wie pakt zijn gouden handschoenen op?

Krachtstation in Krachtwijk

Je hebt een idee, maar hoe maak je het waar? Dat vraagt kracht en doorzettingsvermogen, samenwerking met mensen die elkaar versterken, lef om risico te nemen en besef dat dat allemaal nodig is om er uiteindelijk aan te kunnen verdienen. Want ook bij de sociaal ondernemer moet er brood op de plank komen. Het Krachtstation kon er alleen maar komen door een sociale drijfveer met zakelijk inzicht. Door slim geldstromen te bundelen ontstond een sluitende businesscase, onafhankelijk van de subsidies, en daardoor met een duurzame sociale en economische waarde voor Krachtwijk Kanaleneiland.

Lokaal ondernemerschap

Met hun gesprekspartners belichtten Nathan Rozema en Pieter Buisman vervolgens vanuit verschillende invalshoeken het lokaal ondernemerschap. Wat en wie zijn daarbij nodig? Want het is geen zaak van de ondernemer alleen. Het gaat juist om samenwerking: met de gemeente, met de instellingen en met het bedrijfsleven.

Als ondernemers hun omgeving economisch willen versterken, dan is het handig als de gemeente er met regelgeving voor zorgt dat iedereen meebetaalt. Het Ondernemersfonds Utrecht en Business Eiland Utrecht geven daarvan een voorbeeld. De gemeente neemt echter niets over, de ondernemers beslissen zelf wat er met het geld gebeurt.

Mensen in de wijk nemen op veel terreinen het heft zelf weer in handen. Omdat ze in de wijk hun netwerk hebben en geldstromen aan elkaar weten de knopen kunnen ze meer doen met minder geld en met meer opbrengst . Wat betekent dat voor de welzijnsorganisatie? Het antwoord vanuit welzijnsinstelling Doenja was een helder: ‘Wij zijn er om ons uiteindelijk overbodig te maken’. Of schiet dat te ver door, en gaat het juist om goed samenspel tussen instellingen en lokale ondernemers?

Sfeerbeheer en bloesem

Karim el Bouayadi is zo’n ondernemer: ook bij hem en zijn maatje Hassane Gaznay van de Stichting Trendy begon het met een idee: hoe zorgen we ervoor dat het leuk blijft op een feestje, dat een paar raddraaiers het niet verpesten. Sfeerbeheer is nu zijn vak. Dat vak heeft niemand hem ooit op school geleerd. Je ontdekt je talent en weet er iets van te maken en voor dat je het weet ben je een ondernemer en maak je ‘sfeerbeheer’ tot het woord van de dag.

Ook voor woningcorporatie Bo-Ex en een ontwikkelaar Timpaan speelt lokaal ondernemerschap en zeggenschap een steeds belangrijkere rol, of het nu om huurders of om kopers gaat. Corporaties en ontwikkelaars moeten dus ook zelf anders acteren.

En dan kom je als veehandelaar uit Friesland en raak je zo maar betrokken bij de verzelfstandiging van een speeltuin in hartje Utrecht. Een groter contrast lijkt niet denkbaar, maar ook hier zit de verbinding in het ondernemerschap. Siebren van der Zwaag kon er alles over vertellen: hoe Speeltuin de Bloesem tot bloei te brengen.

Goud geld

Geen Geldstromen door de Wijk Festijn zonder geld, maar van wie is dat geld eigenlijk? Klaas Molenaar, lector aan de De Haagse Hogeschool, stelde de vraag, maar niemand wist echt het antwoord. Hoe anders is dat in Oeganda. Daar heb je geen bank nodig. Alle transacties gaan peer-to-peer via je mobiel. Belminuten zijn het nieuwe geld geworden. Als het daar kan…..

De bestuurlijke wrap-up was aan Paulus Jansen, wijkwethouder. ‘Geluk hangt in grote mate samen met een goede samenleving. Samenwerking en sociaal ondernemerschap dragen daaraan in belangrijke mate bij’, gaf hij de zaal mee. ‘En met het Ondernemersfonds Utrecht hebben we goud in handen!’ Een mooie opmaat naar de werksessies.

De gouden handschoen

In de werksessies ging iedereen verder aan de slag met het samenspel tussen de krachten van ondernemers, bedrijven en instellingen en overheid. Hoe brengt dat samenspel meer waarde in de wijk, en meer profijt bij alle partijen? Op verschillende thema’s werd die vraag uitgediept, onder meer op energie, gezonde verstedelijking, right to challenge, werk en ondernemerschap, financiering en samenwerking.

Voor wie de kracht van jonge ondernemers wilde ontdekken was er de markt van Jong in Bedrijf waar studenten van ROC-Midden Nederland nieuwe waar aan de man probeerde te brengen. Twee van hen waagde zich voor de gouden handschoen met een pitch in de arena; ze hadden allebei prijs en gingen ieder met een gouden handschoen naar huis. Menno Olde Riekerink – Smit vatte het geheel nog eens dichterlijk samen. Waarna Petra Pluijmers en de kinderen van PM-dance zorgden voor een spetterende finale. We gaven elkaar nog een klapje op de schouder en toen was het tijd voor de borrel.

En wie nog meer wil zien en weten, of wil teruggenieten: kijk naar de foto’s op Facebook en naar onderstaand filmpje: