Gemeenten en wijkteams enorm belangrijk voor integrale aanpak van laaggeletterdheid

Afbeelding bij Gemeenten en wijkteams enorm belangrijk voor integrale aanpak van laaggeletterdheid

Nieuwe structuren en rollen in het sociaal domein maken het niet altijd direct eenvoudiger om resultaat te boeken in het terugdringen van laaggeletterdheid. Sturing, samenwerking en van elkaar leren zijn hierbij voorwaarden. Dit blijkt uit onderzoek onder tien gemeenten, negen wijkteams en twee landelijke organisaties naar handelingsverlegenheid bij de aanpak van laaggeletterdheid. In steden als Zaanstad, Groningen en Utrecht zijn positieve ervaringen opgedaan met een integrale aanpak.

Taal als middel

In 2016 deed Labyrinth het onderzoek ‘Taal als Middel’. Als verdieping op dit onderzoek is er nu in opdracht van Stichting Lezen & Schrijven nieuw onderzoek gedaan. Lees hier meer over de resultaten.