Haarlem: Ondernemerschap ter bevordering inburgering

De gemeente Haarlem helpt inburgeraars bij eigen bedrijf en gaat mensen die een inburgeringstraject volgen stimuleren om een eigen onderneming te beginnen. Dit heeft de gemeente woensdag bekendgemaakt na het bezoek van minister Vogelaar op dinsdag 15 januari.

Minister Vogelaar van Wonen, Wijken en Integratie heeft dinsdag 15 januari samen met wethouder Van der Molen en de heer Vegter, voorzitter van het MKB-Haarlem, een convenant ondertekend rondom ondernemerschap en inburgering in Haarlem. Met de ondertekening van het convenant is het startschot gegeven voor een project waarin inburgeraars worden gestimuleerd om als zelfstandig ondernemer aan de slag te gaan. De minister heeft een groot aantal personen en organisaties ontmoet die bij het project betrokken zijn.

Tijdens de ontmoeting op het stadhuis van Haarlem werd de minister geïnformeerd over de plannen die de gemeente en het MKB hebben rondom inburgering en ondernemerschap. Zij heeft ook personen en organisaties die bij de inburgering betrokken zijn ontmoet, waaronder docenten, deelnemers aan inburgeringcursussen en ondernemers.

Doel convenant
Eén van de doelstellingen van het convenant is: binnen twee jaar hebben 150 inburgeraars uit Haarlem een (duurzaam) duaal inburgeringsprogramma ondernemerschap gevolgd.
Het convenant en de uitvoering ervan leveren een bijdrage aan de doelstellingen van het Deltaplan Inburgering. Het Deltaplan Inburgering is opgesteld door het Kabinet om de kwaliteit van de inburgering te verbeteren en meer mensen in te laten burgeren. Voor de uitvoering van het Deltaplan Inburgering is deze kabinetsperiode 460 miljoen euro beschikbaar. Een deel van dit geld is bestemd voor innovatietrajecten gericht op het stimuleren van ondernemerschap onder inburgeraars. Haarlem is de eerste gemeente die met dit innovatietraject start. Het innovatietraject zal informatie opleveren die gebruikt kan worden voor de ontwikkeling van andere (landelijke) trajecten.

bron: www.haarlem.nl www.haarlem.nl/smartsite41979.htm
http://www.haarlem.nl/smartsite41979.htm