HELIUS onderzoek in de media

Recente cijfers van het CBS tonen aan dat Nederlanders van Antilliaanse of Surinaamse afkomst met een laag inkomen meer kosten voor ziekenhuiszorg of psychische hulp maken dan autochtone Nederlanders met weinig geld. Marokkaanse en Turkse Nederlanders in dezelfde inkomenscategorie maken juist minder kosten voor ziekenhuiskosten of geestelijke gezondheidszorg. Dit melden de NRC Handelsblad van vrijdag 20 september en de NRC Next van woensdag 25 september.

‘Om zulke cijfers te kunnen interpreteren, moet je weten hoe de gezondheidstoestand van de betrokkenen is’, aldus Karien Stronks, als hoogleraar sociale geneeskunde verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en het Academisch Medisch Centrum. ‘Maar breed onderzoek naar de gezondheid van specifieke etnische groepen is er weinig. Een belangrijke reden dat allochtonen buiten het meeste onderzoek worden gehouden, is dat de vragenlijsten vaak niet aangepast worden op etnische groepen. Vooral bij voeding, een onderwerp dat veel voorkomt in onderzoeken naar gezondheid, moeten de vragen sterk aangepast worden. Allochtonen eten soms hele andere dingen dan autochtone Nederlanders. Bovendien doen mensen die de Nederlandse taal niet machtig zijn sowieso niet mee aan zulk onderzoek.’ 

HELIUS-Onderzoek
Labyrinth Onderzoek & Advies is gespecialiseerd in juist het bereiken van moeilijke doelgroepen, zoals bewoners die de Nederlandse taal niet of nauwelijks machtig zijn. Een sterke troef hierbij is de inzet van een gespecialiseerd multicultureel interviewteam: het Etnopanelteam. Dit team beheerst minder gangbare talen zoals Marokkaans-Arabisch, Tamazight (Berbers) en Turks. De inhoud van het onderzoek is op deze manier voor alle respondenten te begrijpen waardoor ook moeilijk te bereiken doelgroep bereikbaar worden.

Zo zet Labyrinth haar Etnopanelteam momenteel in voor het HELIUS-gezondheids-onderzoek in Amsterdam, waar Stronks een van de initiatiefnemers van is. Dit is één van de weinige grootschalige gezondheidsstudies die zich juist richten op verschillende bevolkingsgroepen. Met het HELIUS-gezondheids-onderzoek wordt de leefstijl van de verschillende bevolkingsgroepen in Amsterdam in kaart gebracht om meer kennis over de gezondheidsverschillen en oorzaken te krijgen. Deze kennis is nodig om de medische zorg te verbeteren en gezondheidsproblemen beter aan te pakken. Doel ervan is te achterhalen wat de oorzaak is van gezondheidsproblemen die specifiek bij een bepaalde afkomst horen. 

LASA: Gezondheidsonderzoek oudere Marokkanen en Turken
Een ander onderzoek dat uitgevoerd wordt in samenwerking met Labyrinth, is het LASA ‘Gezond ouder worden’ onderzoek als initiatief van LASA, VU medisch centrum en de Vrije Universiteit. Hiermee wordt de gezondheid en leefsituatie van Marokkaanse en Turkse 55-plussers onderzocht, die geboren zijn in land van herkomst. Omdat zij vaak de Nederlandse taal niet beheersen, wordt met behulp van het Etnopanelteam informatie verkregen over de lichamelijke, geestelijke en sociale gezondheid.

Interviewer worden?
Labyrinth is altijd op zoek naar nieuwe interviewers voor deze en soortgelijke onderzoeken. Meer informatie is hier te vinden.