Het belang van interviewers tijdens onderzoek naar bijstand

Afbeelding bij Het belang van interviewers tijdens onderzoek naar bijstand

De onderzoeken naar bijstand

Labyrinth heeft de afgelopen jaren voor zowel de gemeente Utrecht als voor de gemeente Nijmegen interviews afgenomen voor het onderzoek naar de bijstand. In Utrecht is de vragenlijst zowel online als in persoon (face-to-face) afgenomen. In Nijmegen zijn alle interviews face-to-face afgenomen met dank aan ons interviewteam! János Betkó, onderzoeker vanuit de gemeente Nijmegen en Radboud Universiteit, geeft ons een goed beeld van het belang van de extra informatie die onze interviewers ophalen tijdens het interviewen. Informatie die mogelijk niet opgehaald zou worden wanneer een vragenlijst alleen online uitgezet zou worden.

In Nijmegen is ervoor gekozen om de vragenlijst alleen in het Nederlands af te nemen. Reden hiervoor is dat er simpelweg niet genoeg geld was om de vragenlijst naar meerdere talen op een methodologisch verantwoorde manier te vertalen. Daarnaast ontving een deel van de groep tijdens het onderzoek intensieve begeleiding die alleen in het Nederlands was.

De interviews

Tijdens het afnemen van de interviews bleek echter dat er toch aanmeldingen waren van mensen die de Nederlandse taal niet goed genoeg beheersten. Dankzij ondersteuning in verschillende talen van ons interviewteam konden deze mensen de vragenlijst toch invullen. De interviewers konden aan het einde van de vragenlijst aangeven wanneer een deelnemer moeite had met het begrijpen van de vragen. Daardoor wist de onderzoeker dat de betreffende deelnemer mogelijk niet alle vragen correct heeft begrepen. Deze extra informatie van de interviewers kan voor de onderzoeker van groot belang zijn bij het interpreteren van de data.

In gesprek met interviewers

Aan het einde van iedere meting is er een groepsgesprek georganiseerd met de interviewers en de onderzoeker. Tijdens dit gesprek konden de interviewers meer uitleg geven over de verhalen achter de antwoorden in de gestructureerde vragenlijst. Om een voorbeeld te geven, er was een respondent die aangaf rond te kunnen komen (dit was één van de standaard antwoordcategorieën). Echter, om rond te komen gaf deze persoon aan zorg te vermijden en soms alleen maar rijstwafels te eten. Deze persoon kon dus rondkomen, maar had mogelijk wel financiële zorgen. Om de resultaten te kunnen interpreteren is deze extra informatie van de interviewers dus van groot belang!

Wilt u nog meer weten over dit onderzoek naar de bijstand? Het eerste artikel van János Betkó met betrekking tot het selectie effect tijdens dit onderzoek is hier te vinden.