Huisvesting ondernemers, bedrijven onder dak onderzoek Kvk door Labyrinthgroep en TUDelft OTB

Ondernemers uit De Bilt, Houten, Nieuwegein, Utrecht en Vianen, doe mee met Bedrijven Onder Dak onderzoek van KVK. www.huisvestingondernemers.nl !!

Labyrinth voert samen met OTB van TUDelft voor de Kamer van Koophandel (KvK) het onderzoek Bedrijven onder Dak uit, inzicht in de bedrijfshuisvesting van bedrijven.

Op dit moment zijn er veel discussies gaande over huisvesting van zzp’ers, opknappen van bedrijventerreinen, leegstand op kantorenlocaties, mogelijk toekomstig overschot aan detailhandel, etc.

Het onderzoek

Bedrijven Onder Dak

bestaat uit een enquête onder alle bedrijven uit een bepaald gebied en een steekproef onder zzp’ers. De opzet is om ruimtebehoefte van de verschillende ondernemers inzichtelijk te krijgen

zie ook: KvK