Huisvesting vergunninghouders – Taakstelling asielzoekers

Labyrinth presenteerde afgelopen donderdag de resultaten van haar onderzoek naar de vernieuwde huisvestingsprocedure van asielzoekers met een verblijfvergunning. Elke gemeente heeft een taakstelling om deze vergunninghouders te huisvesten. Om de huisvestingsprocedure te versnellen en verbeteren is in oktober 2012 een nieuwe werkwijze ingevoerd. Eerder evalueerde Labyrinth de pilot van de nieuwe toewijzingsprocedure. Die evaluatie was mede aanleiding om de veranderingen landelijk door te voeren.

In opdracht van het ministerie van Veiligheid & justitie, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de VNG evalueert Labyrinth nu deze landelijke invoering. Hierbij is een 360-graden benadering gehanteerd waarin alle stakeholders (gemeenten, COA, toezichthouder, vluchtelingenwerk, regievoerders van de procedure etc.) betrokken worden.

Afgelopen donderdag presenteerde Labyrinth de conclusies en aanbevelingen van het onderzoek aan de provinciale toezichthouders en een afvaardiging van vluchtelingenwerk en de regievoerders. De resultaten van het onderzoek zullen binnenkort gepubliceerd worden. Wilt u op de hoogte gehouden worden van de (publicatie van de) onderzoeksresultaten? Stuur ons dan even een mailtje.