Huisvesting vergunninghouders V&J, BZK, VNG, COA

Labyrinth evalueert momenteel de vernieuwde huisvestingsprocedure van asielzoekers met een verblijfvergunning. Elke gemeente heeft een taakstelling om deze vergunninghouders te huisvesten.

Om de huisvestingsprocedure te versnellen en verbeteren is in oktober 2012 een nieuwe werkwijze ingevoerd. Eerder evalueerde Labyrinth de pilot van de nieuwe toewijzingsprocedure. Die evaluatie was mede aanleiding om de veranderingen landelijk door te voeren.

In opdracht van het ministerie van Veiligheid & justitie, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de VNG evalueert Labyrinth nu deze landelijke invoering. Hierbij hanteren we een 360-graden benadering waarin alle stakeholders (gemeenten, COA, toezichthouder, vluchtelingenwerk etc.) betrokken worden.