Inburgeringsonderzoek gezins- en huwelijksmigranten

Labyrinth Onderzoek & Advies voert samen met BMC een onderzoek uit onder gezins- en huwelijksmigranten en daarvoor hebben we uw hulp nodig! We onderzoeken voor het ministerie SZW of, en hoe de voorbereiding voor gezins- en huwelijksmigranten die naar Nederland komen, kan verbeteren. Die voorbereiding vindt al plaats in het land van herkomst.

Een onderdeel van dit onderzoek is dat we gezins- en huwelijksmigranten interviewen die hier zijn gekomen en zich o.b.v. een zelfstudiepakket, training etc. hebben voorbereid in het land van herkomst.  Daarnaast zoeken we mensen die nu nog in het land van herkomst wonen en bezig zijn met de voorbereidingen om naar Nederland te komen.  

Het gaat om mensen uit de volgende landen:

• Marokko, Turkije, China, India, Filippijnen, Brazilië, Irak, Somalië

Kent u mensen uit deze landen die als gezins- of huwelijksmigrant naar Nederland zijn gekomen? Of mensen die zich op dit moment aan het voorbereiden zijn om naar Nederland te komen?

Wij zoeken ook mensen die de inburgeraars in hun eigen taal kunnen interviewen. Dus kent u mensen die deze talen spreken, of spreekt u zelf aan van deze talen, dan hoor ik dat graag ook graag.

Check de website voor meer informatie.

Alvast hartelijk dank voor uw hulp!