Interviewers Labyrinth op pad voor onderzoek Syrische statushouders

Afbeelding bij Interviewers Labyrinth op pad voor onderzoek Syrische statushouders

Onderzoek statushouders

Labyrinth voert voor de tweede keer het veldwerk uit voor het landelijke onderzoek onder Syrische statushouders. In opdracht van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) zijn in 2017 bijna 4.000 Syrische statushouders benaderd. Alle statushouders die interesse hadden in het vervolgonderzoek worden opnieuw benaderd. De bijna 3.000 respondenten kunnen online een vragenlijst invullen of een face-to-face interview doen met één van de Arabische sprekende interviewers uit het Etnoteam van Labyrinth. In totaal werken er 50 interviewers verspreid door heel Nederland. De komende weken gaan ze met veel enthousiasme bij de respondenten thuis langs om de interviews af te nemen!

De uitkomsten van het onderzoek dienen inzicht te geven in de positie van de Syrische statushouders die tussen januari 2014 en juni 2016 in Nederland een verblijfsvergunning hebben gekregen. Hiervoor wordt een vragenlijst afgenomen met onder andere vragen over hun gezinssituatie, woning, werk, opleiding en sociale contacten in Nederland.

Resultaten 2018

De eerste resultaten zijn in juni 2018 door het SCP gepresenteerd in dit rapport. Hieruit bleek dat statushouders veelal nog in de beginfase van hun integratie zaten. Vaak waren ze nog bezig met de inburgering, waardoor 12% nog maar werk had. In het rapport worden verschillende factoren genoemd die hoopvol stemmen over de integratie van Syrische statushouders. Andere factoren laten zien dat er nog een lange weg te gaan is. Het rapport van het SCP eindigt met de conclusie dat Syrische statushouders gehoord willen worden. Dit hebben de interviewers van Labyrinth ook ervaren. De gesproken respondenten wilden graag wat ze hebben meegemaakt en hun ervaringen in Nederland delen. Volgens het SCP zouden beleidsmakers deze inzichten kunnen benutten om beleid vorm te geven en aan te scherpen.