Jongeren weten niet waar het paasfeest over gaat

zie ook "DePers": http://www.depers.nl/binnenland/299258/Jongeren-kennen-achtergrond-Pasen-niet.html

 

 

 

 

Onderzoek paasbeleving van jongeren

75% van de 789 face to face ondervraagde jongeren weet niet waar het paasfeest over gaat. Slechts een op de vier jongeren weet te noemen dat het te maken heeft met de krui-siging van Jezus. Zelfs van de christelijke jongeren weet slechts een minderheid wat er met Pasen wordt gevierd.

 

Ruim 6 op de 10 jongeren geeft aan niets speciaals te gaan doen met de paasdagen. Bij de jongeren die zichzelf gelovig Christen vinden is dat maar 15% en van de niet-westerse jongeren maar liefst 85%.

 

Van de jongeren die geen Christen zijn geeft maar 3% aan zeker een feestdagen-gevoel te hebben. Bij de Christelijke jongeren ligt dit percentage op maar liefst 50%. Studenten aan het HBO of WO geven vaker aan een gevoel van feestdagen te hebben tijdens de paasda-gen dan lager en middelbaar opgeleide jongeren.

 

 

Utrecht, 10 april 2009 – Onderzoeksbureau Labyrinth heeft in de dagen voor Pasen jongeren ondervraagd over hun beleving van Pasen. Weten ze wat er met Pasen ge-vierd wordt? En wat doen ze eigenlijk met Pasen?

 

 

Onderzoek paasbeleving van jongeren: Jongeren weten niet waar het paasfeest over gaat.