JongOvervecht onderneemt: Wat schuift ’t

Wat schuift ’t,

zie ook: www.facebook.com/wijkeconomie en www.facebook.com/labyrinthgroep

Jongeren en Ondernemers uit Overvecht meldt u aan!

Dinsdagavond wordt er op de bijeenkomst #Wijkeconomie #Overvecht een eerste aftrap gegeven over dit nieuwe initiatief: Wat Schuift ’t

Gezocht: JOngeren en ONdernemers.

Jongeren om deel te nemen, mee te pitchen.

Ondernemers om mee te helpen in het denk-team, klankbordgroep.

actiegericht experiment/wijkraadpleging voor wijkraad Overvecht waarbij jongeren uitgedaagd worden tot het starten van een succesvolle onderneming, samen met wijk, wijkraad, ondernemers, bewoners, ouders, onderwijs

Centraal in deze aanpak staan o.a.: 

* niet weer een loket, maar door met en voor jongeren

* Praktische actie tegen jeugdwerkloosheid, voortijdig schoolverlaten (vsv) en stageproblematiek

* realistisch en levensvatbaar/ kansrijk, denken vanuit markt, ipv vanuit hulp/probleem

* Wijkeconomie

* ondernemerschap

* experiment om effectief vroegtijdig schoolverlaten, jeugdwerkloosheid en stageproblematiek aan te pakken via datgene wat jongeren triggert.

* niet de instanties (aanbod) staan centraal, maar de jongeren

* meerdere Events, door en voor jongeren

* niet halen van buiten wat binnen is

* geen projectencarossel (niet: we gaan erna kijken, maar  "just do it"

* monitoring en rapportage van het actie gerichte experiment

* voorbeelden, ambassadeurs uit de wijk worden ingezet

* ouders, wijk en het warme netwerk van jongeren worden betrokken

 

Actief meedoen? –> GRAAG!: 

Ben je actief in Overvecht, of wil je dat worden, als jongere, onderneming, organisatie, in welke vorm dan ook en..

Wil je actief meedoen met dit actiegerichte ondernemende experiment, om vanuit de praktijk van het ondernemen wat te doen aan de jeugdwerkeloosheid en het geven van kansen aan JONGOVERVECHT, meld je dan aan via 0302627191 of via n.rozema <ad>labyrinthonderzoek.nl of via www.facebook.com/wijkeconomie of via de wijkraad Overvecht www.wijkraadovervecht.nl