Kansarme heeft niet veel aan wijkaanpak Vogelaar

Wetenschappers kritisch over wijkaanpak

92% van de kansarmen woont volgens hoogleraar Sako Musterd van de Universiteit van Amsterdam niet in en van de 40 wijken va Vogelaar. Musterd en andere wetenchappers als hoogleraar sociologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam Godfried Engbersen hebben afgelopen dinsdag 24 juli in Trouw in een artikel van Seije Slager hun kritiek geuit op de veel te hoge verwachtingen die politici hebben bij de wijkaanpak. Zo geeft Musterd bijvoorbeeld aan dat het voorafgaand aan zo’n enorme uitgave aan de wijken (drie miljard euro) "misschien wel handig is om te kijken of het ook werkt" ook vindt de hoogleraar 3 miljard een hoge investering voor zo een laag bereik (slechts 8%). Musterd uit ook zijn kritiek op de omslachtige manier waarop geprobeerd wordt om de problemen op te lossen.Het wijkenbeleid probeert sociale problemen op te lossen met fysieke ingrepen: slopen en nieuwe woningen bouwen voor de middenklasse. "Door te sleutelen aan de etnische en sociale samenstelling van de buurten hoopt men ze in de lift te krijgen". Dat lukt soms, maar alleen omdat kansarmen moeten verhuizen en hun problemen mee nemen naar andere buurten. Slopen is volgens musterd een uiterst kostbare en omslachtige manier om een miniem effect te bereiken.

bron: Trouw 24 juli 2007