Kansrijke allochtoon verlaat stad

bron: (10 april 2007 Trouw )

Zorgen over uitstroom arme wijk

door: Cees van der Laan

Net als veel autochtonen willen allochtonen een nieuwbouwhuis. Hun vertrek uit de stad bedreigt de vernieuwing van probleemwijken.
De allochtone stedelijke middenklasse heeft een uitgesproken voorkeur voor nieuwbouw in veilige, groene wijken met ’gemengde’ scholen. De nabijheid van religieuze centra als moskeeën en kerken spelen in hun keuze voor een stadswijk geen rol.

Dit blijkt uit het onderzoek ’Kiezen voor de stad’ van de Erasmus Universiteit en Movisie, een nieuw maatschappelijk kenniscentrum dat zich onder meer richt op leefbaarheid. Movisie onderzocht in hoeverre de snel groeiende allochtone middenklasse nog voor de stad te redden valt.

Na de uitstroom van veel autochtonen uit de stad naar Vinex-wijken en randgemeenten is nu ook de verhuizing van Turken, Marokkanen, Surinamers, Antillianen en (in Rotterdam) Kaapverdianen flink op gang gekomen.

Volgens diverse schattingen kunnen allochtonen in gemeenten rond de grote steden in de komende jaren dertig procent gaan uitmaken van de bevolking.

Beide ontwikkelingen kunnen ernstige gevolgen hebben voor de leefbaarheid in de steden. Minister Vogelaar (wonen, wijken en integratie), de grote steden en woningbouwcorporaties maken zich grote zorgen over de uitstroom. Vogelaar publiceerde onlangs haar lijst van veertig probleemwijken die veranderd moeten worden in ’prachtwijken’. Maar dat kan alleen als de koopkrachtige en maatschappelijk actieve middenklasse, de ruggengraat van de samenleving, in de stad blijft.

Uit dit onderzoek, dat zich specifiek richtte op de aanzienlijke groep van allochtone middenklassers, blijkt dat het niet eenvoudig zal zijn. Deze groep is niet geïnteresseerd in renovatiewoningen in oude wijken. Daar komen de meesten oorspronkelijk vandaan en ze kennen de problemen met criminaliteit, verloedering en ’zwarte’ scholen.

De woonwensen van allochtonen komen in grote lijnen overeen met die van autochtonen. Ze willen wonen in koopwoningen in veilige, rustige en groene stadswijken, maar wel samen met autochtonen. En met een eigen parkeerplaats, die de stijging op de maatschappelijke ladder bevestigt. Hun voorkeur voor nieuwbouw heeft te maken met de slechte herinneringen die ze hebben aan de oude, tochtige huizen waarin ze zijn opgegroeid.