Kennisatelier

Kennisatelier ‘Segregatie: op zoek naar effectief beleid’

16-06-2009

Verslagen en preentaties van de dag: http://www.integratie.net/kiem/bijeenkomsten/verslagen/2009/06/segregatie_1004.html

http://www.nicis.nl/nicis/bijeenkomsten/2009/06/segregatie_1008.html

Inleiding

Minister Eberhard van der Laan voor Wonen, Wijken en Integratie stelt op verzoek van de Tweede Kamer een nieuwe beleidsnota op over segregatie. Doel is om vanuit de bestaande kennis over dit thema te komen tot verbeterd beleid en (nieuwe) effectieve interventies tegen segregatie. Bij het opstellen van deze nota ontvangt het ministerie van VROM/WWI graag input uit de praktijk. In dit kennisatelier, georganiseerd door KIEM (Kennisprogramma Integratie) in samenwerking met het ministerie voor WWI, gaan we aan de hand van de laatste wetenschappelijke inzichten en ervaringen uit de praktijk op zoek naar effectieve maatregelen tegen segregatie.

Beschrijving

In Nederland zien we steeds vaker wijken ontstaan met hoge concentraties van mensen met dezelfde etnische of sociaaleconomische achtergrond. In hoeverre is dit een probleem? Van een hechte gemeenschap kan immers een beschermde werking uitgaan. In sommige gevallen kan segregatie zelfs positieve effecten hebben op de lokale economie, denk bijvoorbeeld maar aan China Towns. Problemen ontstaan wanneer segregatie leidt tot sociaal isolement, beperkte binding met de brede samenleving, verminderde kansen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt, verloedering van de wijk of een toename van criminaliteit.

 

Effectiviteit van beleid
Al jarenlang wordt dan ook op allerlei manieren geprobeerd om de negatieve effecten van segregatie tegen te gaan. Wijken worden geherstructureerd en scholen moeten zich mengen. Het is hoog tijd om de balans op te maken. Wat is het effect geweest van deze maatregelen? Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de effecten van gemengde wijken op zaken als intercultureel contact en sociale stijging beperkt zijn. Uit ander onderzoek blijkt dat het mengen van scholen niet per definitie vooroordelen wegneemt die kinderen over elkaar hebben. Betekent dit dat de maatregelen niet goed werken, of niet ver genoeg gaan? Is het misschien beter om te kiezen voor een ander beleid of een nieuwe aanpak? U bent van harte uitgenodigd om hierover mee te discussiëren en vanuit uw eigen expertise een bijdrage te leveren aan nieuw landelijk beleid.

 

Aanmelden
Dit kennisatelier is bedoeld voor uitvoeringsprofessionals, beleidsmakers en onderzoekers die zich bezighouden met zaken als segregatie, mengen, integratie, participatie, emancipatie, dialoog en intercultureel contact binnen de domeinen onderwijs, arbeidsmarkt, zorg, wonen, wijken.
Deelname is gratis, aanmelden is verplicht. Indien de belangstelling groter is dan het aantal plaatsen hebben mensen uit de doelgroep voorrang.

Programma

10.30 – 11.00 uur Ontvangst
11.00 – 11.10 uur Opening programma door dagvoorzitter Nelleke Vedelaar (KIEM)
11.10 – 11.20 uur Inleiding WWI/VROM over het belang van de nieuwe segregatienota
11.20 – 11.40 uur Onderzoeker Jaco Dagevos (SCP) over stand van zaken segregatie in Nederland
11.40 – 12.30 uur Reacties van deskundigen en discussie
12.30 – 13.30 uur Lunch
13.30 – 14.30 uur 1e ronde werksessies (wijk, onderwijs, zorg, arbeidsmarkt): de praktijk centraal
14.30 – 14.45 uur Korte pauze
14.45 – 15.45 uur 2e ronde werksessies
15.45 – 16.15 uur Afsluitende discussie met sprekers en zaal
16.15 – 17.00 uur Borrel

Locatie

Colour Kitchen, Jan Evertsenstraat 747, Amsterdam