Klushuizen Spangen: Locatiemanagement?

In Rotterdam West werden zaterdag 39 klushuizen opgeleverd. Maar zullen de de nieuwe, vooral witte bewoners de integratie bevorderen? De huizen werden door de nieuwe bewoners zelf afgebouwd, zodat voor relatief weinig geld een nieuwe woningen ontstond, met veel mensen in de creatieve beroepen.

Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) is de kans groot van niet. Onderzoek van Labyrinth en PL Retail wijst ook op het witte eilanden effect. Oorzaak hiervan is dat de 3 W’s (wonen, winkelen, werken) niet op elkaar aansluiten. De witte bewoners winkelen vaak vooral elders en gaan voor recreatie, werken en het ontmoeten van andere mensen ook naar andere plaatsen.

Locatie management kan hier helpen. Welke visie heb je op Spangen? (Bv stadswijk voor creatieve professionals a la Notting Hill). Hoe hangen wonen, winkelen en werken in die wijk samen? Spreken de winkels de nieuwe bewoners aan? Is de horeca aantrekkelijk als ontmoetingspunt voor de nieuwe ondernemers in Spangen? Locatie versterking ( Location Empowerment) bereik je voor een deel wel door in Spangen Klushuizen (zie NRC 3 sep) te bouwen op een plek die 2 jaar geleden nog een zooitje was. Maar: Het effect van die klushuizen op de vitaliteit van de wijk verdwijnt als de bewoners niet in Spangen gaan winkelen of werken: het worden witte eilanden ondanks het vrijkaartje voor Sparta. Dit is ook waar SCP op wees. Feitelijk gaat het dan om ontbreken van locatie management.

Info: eduard@platemarketing.nl of n.rozema@labyrinthonderzoek.nl