Kwalitatief onderzoek Participerende Observatie

Labyrinth Onderzoek & Advies heeft de afgelopen maanden participerende observatie uitgevoerd voor The Colour Kitchen. De observatie is onderdeel van een groter onderzoek dat Labyrinth voor The Colour Kitchen uitvoert.

The Colour Kitchen biedt jongeren met een achterstand tot de arbeidsmarkt een kans om een leerwerktraject te volgen. De leerlingen draaien gedurende dit jaar mee in de verschillende restaurant- en cateringlocaties van The Colour Kitchen.

Participerende observatie

The Colour Kitchen wil inzichtelijk maken wat de sociale impact is van hun Colour your Dreams programma op de deelnemers. Een van de methoden die Labyrinth inzet om deze vraag te beantwoorden, is participerende observatie. Gedurende tien weken heeft een onderzoeker van Labyrinth meegelopen met de koksleerlingen op de locatie van The Colour Kitchen in Zuilen. De participerende observatie heeft zich voornamelijk gericht op de groepsdynamiek en de invloed daarvan op de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen. Het observeren en meelopen is bij uitstek een geschikt middel om inzicht te krijgen in een groepsdynamiek.