Labyrinth bij vakconferentie Opbouwerk

Wijkeconomie en ondernemersparticipatie

 

M.m.v. Driek Berkers (Stg Welzijn Helmond) en Nathan Rozema (Bureau Labyrinth)

 

Samenwerking tussen bewoners en ondernemers bij wijkvernieuwing en herstructurering is lang niet altijd gebruikelijk. Ook de ondersteuning van ondernemers en bewoners loopt langs gescheiden wegen. Vanuit wijkvernieuwing wordt hard gewerkt aan participatie van bewoners. Maar ondernemers worden nauwelijks gezien als een partij die wil participeren in de wijkvernieuwing. Terwijl zij ook alle belang hebben bij een leefbare en levendige wijk.
In Helmond ondersteunt het opbouwwerk (Driek Berkers) (etnische) ondernemers en de ondernemersvereniging bij de revitalisering van de centrale winkelstraat in de Binnenstad, legt relaties met de bewoners- en wijkorganisaties als onderdeel van de vernieuwing van de wijk. Bureau Labyrinth (Nathan Rozema) heeft veel onderzoek gedaan naar etnische ondernemerschap en wijkvernieuwing. Zij pleiten voor een grotere rol voor ondersteuning van ondernemers in de wijk en ondernemersparticipatie. Een taak bij uitstek voor opbouwwerk?

 

zie ook www.movisie.nl

http://www.movisie.nl/eCache/DEF/1/27/068.html