Labyrinth en (allochtone) jeugdwerkloosheid

De NOS meldde deze week dat de jeugdwerkloosheid erg groot is in bepaalde wijken in Nederland, vooral onder allochtone jongeren. Labyrinth Onderzoek & Advies is zeer actief met onderzoek en andere trajecten om jongeren meer kansen te geven in het arbeidsproces.

Twee jaar geleden heeft Labyrinth onderzocht wat het sociaal economisch rendement is van de aanpak van de gemeente Amsterdam onder vroegtijdige schoolverlaters.

Verder heeft Labyrinth in verschillende projecten in kaart gebracht wat het effect kan zijn van sociale ondernemingen voor de werkgelegenheid onder jongeren. Een voorbeeld hiervan is de Colour Kitchen, waar leerwerkplaatsen worden aangeboden aan jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast heeft Labyrinth voor de wijk Overvecht in Utrecht het project ‘Wat Schuift ’T’ georganiseerd, waarmee ondernemende jongeren de kans kregen hun ondernemingsplan verder te ontwikkelen.