Labyrinth en draagvlakmetingen

Labyrinth is dit jaar buitengewoon actief met het uitvoeren van draagvlakmetingen voor woningcorporaties. Zo vraagden wij recent de mening van bewoners van drie Utrechtse wijken en starten wij na de zomer met een draagvlakmeting in Amsterdam West.

In de maand mei hebben de interviewers van Labyrinth in opdracht van woningcorporatie Mitros een draagvlakmeting afgenomen bij 321 bewoners van de buurt De Rode Driehoek in de Utrechtse wijk Zuilen. Uiteindelijk wist Labyrinth hier 92% van de bewoners te bereiken. Uiteindelijk hebben 72% van alle bewoners voor het groot onderhoudsproject met verbeteringen gestemd, wat betekent dat deze doorgang kan vinden. In de buurt Halve Maan in de Utrechtse wijk Oog In Al startte Labyrinth iets later met een draagvlakmeting, eveneens in opdracht van Mitros. Ook hier is een groot deel van de bewoners – 91% – gevraagd of zij voor of tegen de plannen zijn. Uiteindelijk stemde in de Halve Maan 71% van alle bewoners voor, wat betekent dat de onderhoudsplannen ook hier doorgang kunnen vinden.

Op dit moment voert Labyrinth in een derde Utrechtse buurt een draagvlakmeting uit, namelijk in de Fruitbuurt-Noord in de wijk Ondiep. Hier is Mitros van plan om de woning te gaan slopen om plaats te maken voor nieuwbouw. Voordat deze plannen uitgevoerd kunnen worden, moet minimaal 60% van alle bewoners het eens zijn met de plannen.

Na de zomer start Labyrinth in opdracht van de Bewonerscommissie en woningcorporatie Ymere met een draagvlakmeting in het projectgebied BLOOM IV in het Amsterdamse Oud-West. Voor alle metingen werkt Labyrinth met een persoonlijke ‘face-to-face’ benadering waarvoor ze haar meertalige Etnoteam inzet.

Ook interesse in het uit laten voeren van een draagvlakmeting? Neem dan gerust contact met ons op.