Labyrinth ondersteunt gemeente Rotterdam bij decentralisatie jeugdzorg.

Labyrinth ondersteunt gemeente Rotterdam bij decentralisatie jeugdzorg.

De regie van de jeugdzorg in Nederland gaat binnenkort van het Rijk naar de gemeenten. Voordat het zo ver is, is het belangrijk dat gemeenten weten hoeveel en welke zorg er in hun gemeente gebruikt wordt. Daarom wordt in Rotterdam en omliggende gemeenten het zorggebruik op lokaal niveau in kaart gebracht. Op dit moment zijn de gegevens over zorggebruik al in kaart gebracht op gemeente- en op regioniveau in de Startfoto Rotterdam en de Startfoto Regio Rotterdam-Rijnmond. Na de decentralisatie zullen door de gemeenten ingeschakelde wijkteams de zorg op niveau opvangen en uitzetten bij de betreffende zorgverleners. Om dit in goede banen te leiden wil de gemeente Rotterdam de zorgvraag op wijkniveau in kaart brengen.

Labyrinth Onderzoek & Advies ondersteunt de gemeente Rotterdam bij het selecteren en analyseren van data over 15 verschillende typen (preventieve) jeugdzorg en het inzichtelijk maken op wijkniveau. Hierbij komen zowel het zorggebruik en de zorgkosten aan bod.

Meer weten? Kijk dan op de website van de gemeente Rotterdam.