Labyrinth onderzoek onderzocht studenten: Lening schrikt studenten afPersbericht Labyrinth onderzoek & advies

 Basisbeurs omzetten in lening funest voor persoonlijke ontwikkeling studenten

Utrecht, 20 augustus 2010 – Wanneer de basisbeurs voor studenten omgezet wordt in een lening, zullen studenten hun studie in zo kort mogelijke tijd proberen af te ronden. Hierdoor blijft weinig tijd over voor persoonlijke ontwikkeling, bijvoorbeeld op het gebied van bestuurs- en commissie-ervaring en het doen van vrijwilligerswerk. Daarnaast zegt slechts 60% van de eerstejaars studenten zeker te weten dat zij, als de basisbeurs nu al was afgeschaft, zich gewoon voor een studie had ingeschreven; de rest twijfelt hierover en 7% denkt zelfs van niet. Dit blijkt uit onderzoek onder 650 studenten die afgelopen dagen deelnamen aan de UITweek in Utrecht, uitgevoerd door Labyrinth Onderzoek & Advies.

zie ook: Volkskrant: 
Bijna geen van de bevraagde eerstejaars studenten vindt de omzetting van de basisbeurs in een lening een goede ontwikkeling, omdat het volgen van een studie dan niet meer voor iedereen toegankelijk is en dat het slecht is voor de kenniseconomie. Daarnaast zal dit zorgen voor een lastenverzwaring voor ouders met studerende kinderen. Twee op de vijf eerstejaars geeft namelijk aan dat hun ouders financieel meer zullen moeten bijspringen als de basisbeurs wordt afgeschaft, voornamelijk in de kosten voor collegegeld en studieboeken, verzekeringen en de kosten voor een kamer.

Tweederde van de eerstejaars studenten die stemgerechtigd waren bij de parlementsverkiezingen in maart van dit jaar, heeft de mogelijke afschaffing van de basisbeurs en de hoge kosten voor het volgen van een tweede masteropleiding dan ook meegenomen bij de keuze voor een partij.

Veel moeite met het vinden van een kamer
Utrechtse eerstejaars studenten die op kamers willen wonen, hebben moeite bij het vinden van woonruimte; ruim de helft van hen is hier nog naar op zoek. Tweederde van hen denkt dat het langer dan twee maanden duurt voordat zij woonruimte hebben gevonden en 10% verwacht zelfs dat dit langer dan een half jaar zal duren. De meeste eerstejaars studenten zoeken een woonruimte via Kamernet of via vrienden en familie.

studentenverenigingen populair
De Utrechtse studentenverenigingen zijn ook dit jaar populair bij eerstejaars studenten. Meer dan een derde wil lid worden van een gezelligheidsvereniging en eveneens een derde wordt lid van een studievereniging. Daarnaast hebben de eerstejaars goede voornemens voor het nieuwe studiejaar wat betreft sport: bijna de helft van hen zegt van plan te zijn lid te worden van een (studenten)sportvereniging.

Deelnemers introductie Uitweek vooral autochtoon 
De UITweek werd dit jaar bezocht door 3500 studenten. Terwijl de jeugd in de grote steden voor de grote meerderheid uit allochtonen bestaat zijn verreweg de meeste eerstejaars studenten die meedoen aan de introductieweek van autochtone komaf (88%). Het grootste deel van hen gaat studeren aan de Faculteit Sociale Wetenschappen. University College en de Faculteit Diergeneeskunde waren minder goed vertegenwoordig. De UIT blijkt een goede manier om zowel de stad Utrecht als nieuwe mensen te leren kennen; maar liefst 98% van de eerstejaars raadt de aanstaande studenten van volgend jaar aan deel te nemen aan de UITweek!

 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
Labyrinth Onderzoek & Advies
A. van den Heuvel

T   030 262 71 91 M  06 397 858 21 F   030 291 99 98 E   info@labyrinthonderzoek.nl
I    www.labyrinthonderzoek.nl

 

– Einde persbericht –