Labyrinth onderzoekt zorgbehoeften allochtone ouderen & hun mantelzorgers

Labyrinth onderzoekt zorgbehoeften allochtone ouderen & hun mantelzorgers

Labyrinth is door Stichting Pulse gevraagd de zorgbehoeften van allochtone ouderen in IJsselstein en hun mantelzorgers te onderzoeken. Stichting Pulse is de welzijnsorganisatie van en voor inwoners van IJsselstein en Lopik. Zij stelt zichzelf tot doel om mensen op een passende manier te laten deelnemen en bijdragen aan de maatschappij. Hierbij gaat de stichting uit van ‘eigen kracht’. Labyrinth onderstreept deze aanpak. Als onafhankelijk onderzoeksbureau trekken wij bewust door de wijken en spreken mensen op de markt, bij de moskee, in de winkel en we zoeken mensen thuis op.

Momenteel is ons meertalige, biculturele Etnoteam in IJsselstein actief om ouderen van niet-Nederlandse afkomst en hun mantelzorgers te interviewen over hun zorgbehoeften. Tijdens de interviews brengen onze interviewers ook de mogelijke activiteiten en ondersteuning die Stichting Pulse biedt onder de aandacht bij de geïnterviewden. Enerzijds om te onderzoeken of dit aanbod aansluit bij de zorgbehoeften van deze ouderen en mantelzorgers, anderzijds om hen te activeren om gebruik te maken van het aanbod. Directe zorgvragen geven we, op verzoek van de respondent, zelfs rechtstreeks door aan Stichting Pulse. Dit kenmerkt het concrete karakter van onderzoek door Labyrinth.

Zie ook onze pagina’s over zorg en diversiteit.