Labyrinth praat over discriminatie

Afbeelding bij Labyrinth praat over discriminatie

Groepsgesprekken Continu Onderzoek Burgerperspectieven

Labyrinth organiseerde de afgelopen weken in opdracht van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) een serie groepsgesprekken over discriminatie, met deelnemers van uiteenlopende achtergronden. Centraal stond hierbij onder andere hoe wordt aangekeken tegen verschillende vormen van discriminatie, of men de ene anders ervaart dan de ander en of er de laatste tijd meer aandacht voor discriminatie is.

De groepsgesprekken maken deel uit van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB) van het SCP. Met het COB worden opvattingen, houdingen en stemmingen van burgers onderzocht. Er wordt onderzocht waarover burgers zich zorgen maken, wat ze belangrijk vinden, hoe het met hen gaat, en met de maatschappij en de politiek. Maar vooral besteedt het COB aandacht aan waarom ze dat vinden.

Elk kwartaal bericht het SCP kort en bondig over de stemming in het land. Dat doet het SCP op basis van een grootschalige enquête, groepsgesprekken en telefonisch toelichtingen vragen aan respondenten. Terugkerende onderwerpen hierbij zijn:

  • tevredenheid
  • verwachtingen over de economie
  • institutioneel vertrouwen
  • prioriteiten van burgers

Naast de kwartaalberichten brengt het SCP in het kader van het COB verdiepende studies uit. Hierin plaatst het SCP de publieke opinie in een breder historisch en internationaal perspectief. Ook worden enkele onderwerpen beter belicht. Discriminatie is daar nu één van.

Labyrinth is gespecialiseerd in onderzoek door middel van focusgroepen en in het bijzonder het werven van respondenten die normaliter ondervertegenwoordigd zijn in onderzoek. Meer weten? Neem gerust contact met ons op.