Labyrinth verzorgt gastcollege evaluatieonderzoek

Afbeelding bij Labyrinth verzorgt gastcollege evaluatieonderzoek

Afgelopen week verzorgde onze directeur Nathan Rozema voor studenten van de Universiteit Utrecht een hoorcollege over het doen van evaluatieonderzoek.

Nathan gaf tijdens het college zijn visie op de rol van onderzoeker/adviseur in het spanningsveld tussen verschillende beleidsactoren en bewoners. Meer specifiek vertelde hij hoe Labyrinth daarin soms verder gaat en een actievere rol inneemt. Dit komt onder meer tot uiting in het samen met partners oplossingsrichtingen in de praktijk te brengen, soms op onorthodoxe wijze. Voorbeelden zijn de ontwikkeling van het Krachtstation (voortgekomen uit onderzoek), het stimuleren van en investeren in wijkcoöperaties, Geldstromen door de Wijk en de verschillende foundations waar Labyrinth partner in is.

Daarnaast ging hij ook in op de ervaring met buurtonderzoek. Hij had aandacht voor de moeilijkheden waar we tegenaan lopen, de waarde ervan voor opdrachtgevers en tips-en-tricks voor de studenten.

De cursus is bedoeld voor tweedejaars sociologiestudenten van de Universiteit Utrecht. Het doel van deze cursus is om studenten hun eerste stappen te laten zetten op het metier van evaluatieonderzoek en hen er daarbij meteen van de doordringen hoe complex het doen van evaluatieonderzoek eigenlijk is. De studenten voeren tijdens de cursus een evaluatieonderzoek uit m.b.t. de energietransitie in verschillende wijken, waaronder de Utrechtse wijk Overvecht.

De universiteit vind het belangrijk dat studenten in aanraking komen met de praktijk. Om deze reden laten ze tijdens de cursus een aantal experts uit het veld aan het woord. Ook wij als Labyrinth stellen het op prijs onze ervaring met aankomende collega’s te delen, en gaan dan ook graag in op dergelijke uitnodigingen.