Labyrinth wenst al haar relaties een voorspoedig 2014!

Labyrinth wenst al haar relaties een voorspoedig 2014!

Wij verheugen ons op dit mooie jaar waarin we met interessante thema’s aan de slag gaan, zoals de participatiesamenleving, decentralisatie in de (jeugd)zorg, hervorming woningmarkt, (arbeids)migratie, wijkeconomie, het nieuwe welzijn en nog veel meer.