Labyrinth wenst u een kleurrijk 2015

In 2014 hebben we met erg veel plezier en voldoening met u samengewerkt. Een kleine terugblik:

Dit jaar heeft Labyrinth 12442 mensen geïnterviewd.
Dit jaar heeft Labyrinth 14 focusgroepen georganiseerd.
Dit jaar heeft Labyrinth 6 draagvlakmetingen gehouden.
Dit jaar heeft Labyrinth 22 rapporten geschreven.
Dit jaar startten we met onze partners Labyrinth Academy, Krachtstation.com en Kantorendokter.nl en hebben we een nevenvestiging in België (Antwerpen) geopend.

Dit jaar werkt(e) Labyrinth o.a. aan diverse sociaaleconomische impact metingen, vastgoedtransformaties, strategisch vraag- en aanbodonderzoek en conceptontwikkeling voor de zorgsector, succes- en faalfactoren sociale ondernemingen, geldstromen door de wijk en wijkeconomie, vele draagvlakmetingen, landelijke migrantenonderzoeken met haar Etnoteam© en Etnopanel©, bedrijfsvestigingsonderzoek en studentenonderzoek. Hieronder een kleine greep uit onze opdrachtgevers.

Tot volgend jaar!