Labyrinth wenst u een kleurrijk 2016!

 

In 2015 hebben we met erg veel plezier en voldoening met u samengewerkt. Zo…

 • Interviewden we voor het onderzoek ‘Samen Leven in Nederland’ (ook wel bekend als de Survey Integratie Minderheden of SIM) met ons Etnoteam en in samenwerking met TNS NIPO honderden Nederlanders met een Turkse, Marokkaanse, Antilliaanse, Surinaamse, Poolse en Somalische achtergrond. Hiervoor zetten we onze zelf ontwikkelde webapplicatie voor enquêteurs in.
 • Startten we met het cliëntervaringsonderzoek WMO en Jeugd voor de Gemeente Utrecht.
 • Startten we met ons Etnoteam het veldwerk voor EU-MIDIS II: European Union minorities and discrimination survey.
 • Bouwden we samen met onze partners onze kennisinstelling Labyrinth Academy verder uit. Zo organiseren wij op 4 februari 2016 een groot, landelijk, Geldstromen door de Wijk Festijn.
 • Voerden we bewonersonderzoeken en draagvlakmetingen uit in verschillende wijken in Amsterdam, Utrecht en Hilversum voor corporaties als De Alliantie en Mitros. Ook begeleidden we met succes een bewonersgroep die zelf volkomen objectief een draagvlakmeting uitvoerde.
 • Deden we onderzoek naar de almaar veranderende zorg- en welzijnssector, bijvoorbeeld voor Stichting PulseSteunpunt Mantelzorg en Youké.
 • Spraken we een hoop Turkse en Marokkaanse jongeren over hun positie in de Nederlandse en Belgische maatschappij, onder andere in samenwerking met en voor het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het Sociaal Cultureel Planbureau, de KU Leuven, de Erasmus Universiteit en de VU.
 • Onderzochten we de impact van het programma Colour Your Dreams van The Colour Kitchen en Utrecht Fietst! van Harten voor Sport.
 • Startten we een marktonderzoek in België naar de communicatiebehoeften van migranten.
 • Werkten we nauw samen met StraksWonen ten behoeve van de ontwikkeling van kleinschalige woonzorgvoorzieningen.
 • Onderzochten we met Alternatief voor Vakbond de wensen van werknemers in verschillende sectoren.
 • Werkten we aan wijkraadplegingen in Utrecht-Overvecht en Utrecht-West over thema’s als wijkactiviteiten en -initiatieven, gezondheid, verkeer en opgroeien.
 • Werkten we aan een gezondheidsonderzoek voor de Universiteit Maastricht.
 • Deden we een verkennend onderzoek naar de positie van Midden- en Oost-Europeanen in Utrecht.
 • Deden we marktonderzoek naar ontwikkelingen in de bouwsector voor CROW
 • Deden we onderzoek naar voorschoolse educatie voor Spelenderwijs.
 • Ronden we met succes een lifestyle-onderzoek onder studenten af in opdracht van de SSH.
 • Voerden we wederom de veiligheidsmonitor uit in de Breedstraat in Utrecht.
 • Doen we een onderzoek naar laaggeletterdheid voor Stichting Lezen & Schrijven
 • Werkten we aan het verder uitbouwen van de Wijkcoöperatie.
We vinden het een eer dit jaar met u samen te hebben gewerkt, en kijken uit naar het jaar dat komen gaat!