landelijk congres, sessie Wijkeconomie en langer thuiswonen, verbinden van wonen, zorg en welzijn in

Wijkeconomie en langer thuiswonen,

verbinden van Wonen, Zorg en Welzijn in de Wijk

20 maart Landelijk congres woonservicegebieden. Locatie NBC , blokhoeve 1, Nieuwegein.

Het landelijk congres wordt georganiseerd door: SEV, Studiearena en DAZ

Nathan Rozema van Labyrinth verzorgt samen met Radboud Engbersen van SEV de sessie:

tijdstip 11:35: Wijkeconomie en langer Thuiswonen:

Kwetsbare burgers wonen steeds langer thuis. Zij versterken de wijkeconomie,
doordat zij hun producten en diensten vaker in hun eigen buurt inkopen. Andersom kunnen wijkeconomische activiteiten een bijdrage leveren aan de mogelijkheid om langer thuis te blijven wonen. Gemeenten en corporaties erkennen het belang van economische vitaliteit in de wijken, maar in de praktijk blijft de rol van de wijk-
economie vaak beperkt tot maatregelen ter ondersteuning van ondernemers. Welk wijkeconomisch potentieel is er op het vlak van wonen, zorg en welzijn? Welke
diensten en producten zorgen ervoor dat ouderen langer thuis kunnen wonen?

 

Programma

09.00 uur Ontvangst en registratie

09.45 uur Opening door dagvoorzitter
Jeroen Meeder, directeur StudieArena

09.50 uur Welkomstwoord                
Rodney Weterings, directievoorzitter fuserende organisaties Kei, Nicis Institute, Nirov en SEV

10.00 uur Uitkomsten effectonderzoek
In tien proeftuinen wordt momenteel onderzoek uitgevoerd door een team van samenwerkende onderzoekers van de Radboud Universiteit Nijmegen, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, UMC Groningen en SEV onder leiding van prof.dr.ir. George de Kam.
Prof. dr. Ir. George de Kam, Bijzonder hoogleraar Maatschappelijk ondernemen met grond en locaties Radboud Universiteit Nijmegen

10.25 uur Uitkomsten proeftuinen Woonservicegebieden
Lex de Boer, directeur SEV

10.50 uur Aanbieding SEV-advies Woonservicegebieden
Mark Frequin, directeur-generaal Wonen, Wijken en Integratie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken krijgt het rapport aangeboden door Lex de Boer.

11.15 uur Koffie/theepauze en Informatieplein

U kunt in de volgende 3 ronden een keuze maken uit 36 inspirerende sessies, verdeeld naar de volgende thema’s:

 • Samenwerken in de wijk
 • Gebiedsontwikkeling
 • Bijzondere woonservicegebieden
 • Ontmoetingsplek in de wijk
 • Eenzaamheid en participatie
 • Eigen kracht en informele (zorg)netwerken
 • Betrekken van burgers
 • Zorg en maatschappelijke ondersteuning
 • Woningaanpassingen
 • (ICT) Zorg- en welzijnsdiensten en leefstijlen
 • Effecten van woonservicegebieden (onderzoek)
 • Wijkeconomie, veiligheid en de toekomst

11.35 uur Ronde 1 Parallelsessies

U kunt een keuze maken uit de volgende deelsessies:

Sessie 1

1.1: Rol van de woningcorporaties 

 

1.2: Genoeg woningen voor ouderen: de opgave lokaal berekend 

 

1.3: Platteland / kleine kernen 

 

1.4: Multifunctionele centra en de vraag in de wijk 

 

1.5: Wijken tegen eenzaamheid 

 

1.6: Buren voor Buren 

 

1.7: Vraagsturing bij integrale dienstverlening 

 

1.8: Kansen voor integrale wijkzorg 

 

1.9: Kleine woningaanpassingen actief uitventen: hoe doe je dat? VOL 

 

1.10: Digitale dienstverlening 

 

1.11: Verhalen van ouderen en klantgestuurde dienstverlening 

 

1.12: Wijkeconomie en langer thuis wonen 


12.40 uur Lunch en Informatieplein

13.30 uur Ronde 2 Parallelsessies

U kunt een keuze maken uit de volgende deelsessies:

Sessie 2

2.1: Regierol gemeente en consequenties maatschappelijke organisaties VOL 

 

2.2: Fysieke omgeving en zelfredzaamheid 

 

2.3: Stad / oudere volkswijk 

 

2.4: Kulturhus en dorpshuis 

 

2.5: Thuishuizen: laat niemand in eenzaamheid wonen 

 

2.6: Eigen Kracht conferenties in de wijk 

 

2.7: Burgerinitiatieven in kleine kernen 

 

2.8: Organisatie diensten aan huis 

 

2.9: Empty nesters: van comfort naar comfort met zorg 

 

2.10: Bewonersinitiatief zorg- en welzijn op afstand 

 

2.11: Woonservicegebieden: effecten voor kwetsbare ouderen 

 

2.12: Veilige leefomgeving 

14.35 uur Koffie/theepauze en Informatieplein

14.55 uur Ronde 3 Parallelsessies

U kunt een keuze maken uit de volgende deelsessies:

Sessie 3

3.1: (Wijk)gericht co-creëren 

 

3.2: Effectenarena en de overheveling functie begeleiding 

 

3.3: Herstructureringswijk 

 

3.4: Ontmoeten in de buitenruimten 

 

3.5: Contactbevorderend bouwen 

 

3.6: Kwartiermaken in een maatschappelijk steunsysteem 

 

3.7: Partnerschap tussen burgerinitiatief en overheid 

 

3.8: Eerstelijnszorg en welzijnsdiensten in de wijk 

 

3.9: Langer thuis met dementie 

 

3.10: Zorg- en welzijnsdiensten naar leefstijlen 

 

3.11: Werkzame bestanddelen van woonservicegebieden 

 

3.12: Toekomst STAGG model? 

16.00 uur Plenaire afsluiting: ‘Woonservicezones anno 2025’

Vier visionaire sprekers geven hun beeld van woonservicezones anno 2025.

16.50 uur Netwerkborrel en Informatieplein