Landelijk netwerk Microfinanciering

Nederland krijgt een landelijk netwerk voor microfinanciering om kredieten te verlenen en een database waar coaches zijn te vinden die mensen kunnen ondersteunen bij het opstarten van een bedrijf. Deze plannen heeft staatssecretaris Heemskerk (Economische Zaken) op donderdag 11 september 2008 bekend gemaakt tijdens een landelijke bijeenkomst over microfinanciering in Nieuwegein.

 Het seminar bestond uit een aantal presentaties en vier workshops. Staatssecretaris Economische zaken Fank Heemskerk gaf een openingsspeech. Labyrinth verzorgde samen met de Kamer van Koophandel Den Haag een van de workshops en ging in op hoe de doelgroep voor Microfinanciering bereikt kan worden.

12.30 Inloop
13.00 Plenaire opening
Welkomstwoord dagvoorzitter, Kamran Ullah
Film Microfinanciering in de praktijk
Speech Staatssecretaris Economische Zaken, Frank Heemskerk
Presentatie projectdirecteur Microfinanciering, Annet Jonk
Reactie Raad voor Microfinanciering, Diederik Laman Trip
14.00 Workshopronde I
15.00 Pauze
15.30 Workshopronde II
16.30 Plenaire afsluiting
17.00 Netwerkborrel

 

De Workshops

 
Het bereiken van de doelgroep voor Microfinanciering
sprekers:
Nathan Rozema, Labyrinth|Extenzio
Bert Wams, Kamer van Koophandel Vaillantlaan

 Het opzetten van een distributiepunt
sprekers:
Maritza Russel, Zwarte Zaken Vrouwen Nederland
Sjon Reimink, Regionaal Overleg Zelfstandigen Twente

 

Coaching: vinden en binden van vrijwilligers
sprekers:
Annemiek Hautvast en Iris Lackner, Ministerie van Economische Zaken
Jan Klumper, VOF Jan Klumper

 

De kredietmogelijkheden voor micro-ondernemers
sprekers:
Elwin Groenevelt, beoogd directeur Stichting Microkrediet Nederland
Alex Westra, Ministerie van Sociale Zaken

 

=================================================
persbericht ministerie EZ (organisator) http://www.ez.nl/Actueel/ :

 Heemskerk start landelijk netwerk voor microfinanciering
11-09-2008 |onderwerp: Microkredieten, kernwoorden: Microfinanciering, pilots, distributienetwerk, stichting Microkrediet Nederland, vijftien miljoen euro, coaching, EZ, SZW, stimuleren ondernemerschap, doelgroep

 

Nederland krijgt een landelijk netwerk voor microfinanciering om kredieten te verlenen en een database waar coaches zijn te vinden die mensen kunnen ondersteunen bij het opstarten van een bedrijf. Deze plannen heeft staatssecretaris Heemskerk (Economische Zaken) op donderdag 11 september 2008 bekend gemaakt tijdens een landelijke bijeenkomst over microfinanciering in Nieuwegein.

 

Op dit moment experimenteert staatssecretaris Aboutaleb (SZW) met microfinanciering voor uitkeringsgerechtigden in Flevoland, Rotterdam, Leeuwarden, Tilburg en Hengelo. In de plannen die Heemskerk vandaag heeft aangekondigd, wordt het experiment uitgebreid met niet-uitkeringsgerechtigden. Voor de rest van het land wordt, op initiatief van Nederlandse banken, de stichting Microkrediet Nederland opgericht. Deze stichting krijgt een vermogen van vijftien miljoen euro en verstrekt zelf leningen aan mensen met een levensvatbaar ondernemingsplan, die verder niet voor financiering via een bank in aanmerking komen.

 

De staatssecretaris lanceerde in Nieuwegein ook een database waarin mensen met een microfinanciering op zoek kunnen naar coaches die hen kunnen begeleiden. Heemskerk is in gesprek met een aantal gemeenten en organisaties om via pilots uit te zoeken hoe de doelgroep voor coaching en microkrediet het beste bereikt kan worden.

 

Microfinanciering gaat over leningen aan ondernemers tot 35.000 euro, in combinatie met begeleiding of coaching van de ondernemer. Veel kleine ondernemers hebben moeite om financiers te vinden, omdat het om relatief kleine bedragen gaat, ze weinig zekerheden kunnen bieden en banken de risico’s moeilijk kunnen beoordelen. Ook is vaak meer begeleiding nodig dan banken kunnen bieden. De Raad voor Microfinanciering adviseerde in oktober 2007 om microfinanciering toegankelijker te maken om ondernemerschap te stimuleren.

 

links:
www.extenzio.nl 

www.labyrinthonderzoek.nl
kenniscentrum microfinanciering http://www.microfinanciering.com

Zwarte zakenvrouwen Nederland http://www.zzvn.nl/

ministerie van Economische Zaken: http://www.ez.nl/Actueel/Video_s/Video_Microfinanciering_zorgt_voor_meer_ondernemers/Heemskerk_microfinanciering_levert_Nederland_veel_nieuwe_ondernemers_op

KvK Valliantlaan: http://www.kvk.nl/regio/denhaag/Ondernemeninuwregio/600_Contact/vaillantlaan/default.asp