Landelijk onderzoek Samenleven in Nederland gestart

Afbeelding bij Landelijk onderzoek Samenleven in Nederland gestart

Het landelijk onderzoek Samenleven in Nederland is begonnen. Labyrinth voert dit onderzoek uit in opdracht van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Meer dan 15.000 Nederlanders hebben een brief gekregen om de vragenlijst in te vullen. Zij kunnen de vragenlijst nu online invullen via www.samenleveninnederland.nl/.

Het onderzoek

Het onderzoek Samenleven in Nederland is een grootschalig landelijk onderzoek dat eens in de 5 jaar wordt uitgevoerd door het SCP. In dit onderzoek wordt samengewerkt  met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Labyrinth voert het veldwerk van dit onderzoek uit. Het onderzoek heeft als doel om inzicht te krijgen in hoe Nederlanders met verschillende achtergronden met elkaar samenleven, wonen en werken. Het SCP heeft daarom een vragenlijst opgesteld met vragen over onder andere onderwijs, werk, media, opleiding, discriminatie en gezondheid. Voor dit onderzoek hebben meer dan 15.000 Nederlanders met een Turkse, Marokkaanse, Surinaamse, Poolse, Iraanse, Somalische en autochtone achtergrond en een achtergrond in het Caribisch deel van het Koninkrijk (Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba) een uitnodiging gekregen om de vragenlijst in te vullen. Zij kunnen de vragenlijst invullen in verschillende talen: Nederlands, Turks, Marokkaans-Arabisch (Darija), Somalisch, Farsi of Pools.

Deelnemen

De personen die de uitnodigingsbrief hebben gekregen kunnen nu de vragenlijst invullen. Alle personen die een brief hebben gekregen zijn door het CBS geselecteerd uit de Nederlandse bevolking. Bij de selectie is rekening gehouden met een spreiding van leeftijd, geslacht, woonplaats en generatie. Dit betekent dat alleen de uitgenodigde personen aan het onderzoek mee kunnen doen. Het invullen van de vragenlijst duurt gemiddeld 45 minuten. Als bedankje krijgen de respondenten een cadeaubon thuis gestuurd. Meer informatie over het onderzoek is hier te vinden.