leerstoel Etnisch ondernemerschap VNO-NCW, MIneZ en MinOC&W, Uva

De officiele aanvaarding wordt voorafgegaan door een introductie door:

* voorzitter van de VNO-NCW mr. B.E. M. (Bernard) Wientjes

De oratie vindt plaats in de aula van de Universiteit van Amsterdam (Singel 411, hoek Spui) op 12 november  om 16 uur