Leerwerkplaatsen Provincie Utrecht

Woensdag 9 maart 2011 werd door gedeputeerde Haak van de Provincie Utrecht de rapportage leerwerkplaatsen overhandigd aan een aantal leerwerkplaatsen in de provincie. Labyrinth onderzoek & advies heeft deze m.m.v. jongehonden opgesteld. Leerwerkplaatsen moeten om voort te blijven bestaan steeds ondernemender worden, deze rapportages bieden een handreiking. De rapportage is hieronder te downloaden: